Prihlasovanie filmov

Prihlasovanie
za rok 2023

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2023. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť producentom / slovenským koproducentom prihlásené hrané, dokumentárne, animované slovenské filmy a TV film / miniséria / seriál a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu národných filmových cien Slnko v sieti.

Informácie a podmienky pre producentov k prihlasovaniu filmov:

Prihlásiť film môžete na samostatnej stránke do pondelka, 11.12.2023.