Kontakt

Sídlo SFTA

SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA

Silvia Dydňanská
výkonný sekretár SFTA
tel.: +421 948 052 800
e-mail: sfta@sfta.sk

Katarína Lukačiková
výkonná manažérka SFTA
tel.: +421 901 701 157
email: lukacikova.k@gmail.com

PR a tlačový servis

Perla Žinčíková

tel.: +421 908 129 040
email: perla@makovienka.sk