Prihlasovanie filmov

Ocenenie

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) pripravuje udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti za roky 2020 – 2021. Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť producentom/slovenským koproducentom prihlásené hrané, dokumentárne a animované slovenské filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu národných filmových cien Slnko v sieti v znení zo 7. 9. 2021.

Novinkou v súťaži sú 2 nové kategórie –  Najlepšie vizuálne efekty a Najlepší televízny film/miniséria/seriál. Producenti majú možnosť prihlásiť v hlavných hereckých úlohách 2 hercov/herečky, vo vedľajších úlohách 3 hercov/herečky (kategória Najlepší hraný film).

Televízne projekty môže prihlásiť televízny vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AMS), ktorý uvedené dielo v hodnotenom období uviedol ako prvý na verejnosti na území Slovenskej republiky alebo slovenský producent, ak je nositeľom autorských práv a v prípade, že toto dielo neprihlásil televízny vysielateľ alebo poskytovateľ AMS.

Filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony sa prihlasujú prostredníctvom online prihláškového formulára najneskôr do 30. novembra 2021. O nomináciách a držiteľoch cien budú rozhodovať v dvojkolovom hlasovaní členovia SFTA. Slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti sa predbežne uskutoční v apríli 2022 v Bratislave.

Informácie a podmienky pre producentov k prihlasovaniu filmov:

Prihlásiť film môžete na samostatnej stránke.